Σεμινάριο για την παρουσία της Γραμμικής Α γραφής στη Σαμοθράκη  

Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που θα εξετάσει τη διασπορά και παρουσία της Γραμμικής Α γραφής σε νησιά του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και της Σαμοθράκης, κατά τη 2η χιλιετία π. Χ., θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. 

Η ύπαρξη γραφής στο προϊστορικό Αιγαίο που συνδέεται άμεσα με την Κρήτη ή τον λεγόμενο Μινωικό Πολιτισμό, αναγνωρίστηκε αρχικά από τον Sir Arthur Evans πάνω στις σφραγίδες και άλλα ενεπίγραφα αντικείμενα, τα οποία είχε βρει και αγοράσει στη διάρκεια των ταξιδιών του στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι σφραγίδες έφεραν σημεία μίας γραφής που ονομάστηκε Ιερογλυφική ή Εικονογραφική. Στη συνέχεια ο ίδιος αναγνώρισε και δυο άλλες γραφές, τη Γραμμική Α και τη Γραμμική Β, τις οποίες θεώρησε εξέλιξη της Ιερογλυφικής. Ενώ η Γραμμική Β, η οποία σχετίζεται με την Μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη, είναι η νεότερη από τις τρεις, δεν είναι ακόμα γνωστό ποια είναι παλαιότερη από τις δυο πρώτες.

Η παρουσία της Γραμμικής Α, πάντως, έχει διαπιστωθεί έξω από την Κρήτη, σε Λακωνία, Κύθηρα, Θήρα, Κέα, Μήλο, Μίλητο και Σαμοθράκη. Στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνολογικό Μουσείο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο νησί του Έβρου, τόσο για λόγους γεωγραφικούς όσο και επειδή έδωσε μια νέα διάσταση στο πρόβλημα της Κρητικής-Μινωικής εξάπλωσης στο Αιγαίο.

Ομιλητές θα είναι οι:

Maurizio Del Freo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, Roma)

Δημήτρης Μάτσας (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Κομοτηνή)

Julien Zurbach (École normale supérieure, Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident, Paris)

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία