Αλεξανδρούπολη: 1,86 εκ. ευρώ στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η Α΄ φάση του έργου “προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέχου- τηλεχειρισμού για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων”, της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,86 εκ. ευρώ, περίπου.

Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης ανέρχεται σε 8,6 εκ. ευρώ.

Συνολικά, στο πρόγραμμα, εντάχθηκαν 71 προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 88,6 εκ. ευρώ, με την πρόταση του δήμου Αλεξανδρούπολης να βρίσκεται στην 6η θέση της αξιολόγησης.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία