Την αναστολή λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ορεστιάδας αποφάσισε ομόφωνα σήμερα (12/02) το μεσημέρι η Επιτpοπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ορεστιάδας.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημέρα της επίσημης κοινοποίησής της και θα διαρκέσει έως ότου το ΚΚΠΑΑΔΟ λάβει τη θετική γνωμοδότηση από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Π. Ε. Έβρου, για τη νόμιμη ανανέωση της άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Υπενθυμίζεται ότι της εισήγησης του Τμήματος Δημόσιας Υγείας για την αναστολή λειτουργίας του κολυμβητηρίου, είχαν προηγηθεί δύο έλεγχοι της υπηρεσίας, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων και παραλείψεων.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία