Σύσταση επιτροπής για κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος στο δήμο Ορεστιάδας

 Στη σύσταση επιτροπής που θα εξετάζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Ρεύματος, σε κατοίκους του δήμου, προχώρησε ο δήμος Ορεστιάδας.

Η επιτροπή θα μπορεί να δίνει άμεσα εντολή για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική απόφαση του υφ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται πως το ΚΟΤΡ εφαρμόζεται σε καταναλωτές που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγων χρεών. Σε αυτούς επανασυνδέεται άμεσα το ρεύμα και εντάσσονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγια για την κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών, με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συντονιστής της επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αθανάσιος Γκακίδης, με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Χρήστο Ορμανλίδη. Μέλη της θα είναι ένας υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και ένας της ΔΕΗ.  

 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία