Ετοιμότητα για πλημμυρικά φαινόμενα θα εξετάσει το Όργανο Πολιτικής Προστασίας Έβρου 

Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων από την πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο θα εξετάσει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Έβρου. 

Η συνεδρίαση του Σ. Ο. Π. Π. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της περιφερειακής ενότητας, στην Αλεξανδρούπολη, και έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δήμαρχοι του νομού ή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση των αναχωμάτων, οι αναγκαίες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ο καθαρισμός των δικτύων ομβρίων υδάτων και των κοιτών ρεμμάτων, η συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων και θέματα προστασίας των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων αλλά και των δικτύων του ΟΣΕ, της ΔΕΗ και του αερολιμένα “Δημόκριτος”. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία