Εκατόν πενήντα πέντε (155) προσλήψεις, για την επικείμενη “καμπάνια” του εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας, ανακοίνωσε η Ε. Β. Ζ.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ενός μηνός και οι ζητούμενες ειδικότητες είναι 11. Εβδομήντα τέσσερα άτομα θα προσλήφθούν στην ειδικότητα Βοηθού Λειτουργίας Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραγωγή ζάχαρης (Υ. Ε.), 29 στην ειδικότητα Βοηθού  Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραλαβή, διαχωρισμό και εναπόθεση – στοιβασία ζαχαρότευτλων (Υ.Ε.) και 24 στην ειδικότητα του Βοηθού χημείου – αναλυτή – δειγματολήπτη (Δ. Ε.). Πολύ λιγότερες είναι οι θέσεις στις άλλες 8 ειδικότητες, των κατηγορίων Δ.Ε. και Π.Ε./Τ.Ε.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία