1035 στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών της ΠΑΜ-Θ

Την ένταξη 1035 δικαιούχων στο μέτρο “εγκατάστασης νέων αγροτών” του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.917.500,00 € και αφορά 1035 δικαιούχους (δείτε τα ονόματα πατώντας πάνω στο ποσό), με το ποσό επιδότησης να κυμαίνεται από 17 έως 22 χιλιάδες ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΥΞΕ7ΛΒ-ΥΑΒ) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" ή στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr). Μπρούν επίσης να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία