Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια του Έβρου από 15/4

Περίοδος απαγόρευσης της αλιείας στους ποταμούς Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο αλλά και στις τεχνητές λίμνες, τα ρέοντα ύδατα και κάθε υδάτινο σχηματισμό του νομού ξεκινά από το Σάββατο 15 Απριλίου.

Η απόφαση των τμημάτων Αλιείας των δύο Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αναφέρεται ότι η απαγόρευση ισχύει για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας (για κάθε είδος ιχθύων ή υδρόβιων οργανισμών και για οποιοδήποτε αλιευτικό μέσο και εργαλείο). Η απαγόρευση λήγει στις 30 Μαΐου και αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα επιφανειακά νερά.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία