Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια του Έβρου από 15/4

Περίοδος απαγόρευσης της αλιείας στους ποταμούς Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο αλλά και στις τεχνητές λίμνες, τα ρέοντα ύδατα και κάθε υδάτινο σχηματισμό του νομού ξεκινά από το Σάββατο 15 Απριλίου.

Η απόφαση των τμημάτων Αλιείας των δύο Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αναφέρεται ότι η απαγόρευση ισχύει για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας (για κάθε είδος ιχθύων ή υδρόβιων οργανισμών και για οποιοδήποτε αλιευτικό μέσο και εργαλείο). Η απαγόρευση λήγει στις 30 Μαΐου και αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα επιφανειακά νερά.

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία