Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ η πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου “Νίκος Σαμαράς”

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» κατατέθηκε η πρόταση του δήμου Ορεστιάδας για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς».

Ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 2,4 εκ. ευρώ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με γεωθερμικές αντλίες, την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών και την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης φωτιστικά.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση:

Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 800 kW σε συνθήκες EUROVENT. Το σύστημα θα περιλαμβάνει γεωθερμικό γεωεναλλάκτη κάθετων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 12.000 μέτρων, ήτοι 120 γεωτρήσεων των 100 μέτρων.

Για την παραγωγή ΖΝΧ προτείνεται η τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες επιλεκτικού τύπου συνολικής επιφάνειας 60 m2 και συστήματος αποθήκευσης ΖΝΧ με θερμοδοχεία τριπλής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 4.000 λίτρων. Το σύστημα ΖΝΧ θα συνδεθεί και με τις Γ.Α.Θ..

Πέραν των Γ.Α.Θ., η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει την την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά χαμηλής εκπομπής διόδου (LED), τα όποια είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου προτείνεται επίσης η τοποθέτηση στη στέγη φωτοβολταϊκού συστήματος net metering ισχύος 80 kW, το οποίο αποτελεί σήμερα μια ώριμη τεχνολογία Α.Π.Ε. Ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα καλύπτει το μερικώς τα ηλεκτρικά φορτία του κτηρίου.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία