"Κλεισθένης" και ενεργειακή αναβάθμιση του γυμναστηρίου “Νίκος Σαμαράς” στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας 

Την “ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου “Νίκος Σαμαράς” επιδιώκει να εντάξει στο πρόγραμμα “Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης” ο δήμος Ορεστιάδας.

Η έγκριση υποβολής της πρότασης για ένταξη αναμένεται να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας στην προγραμματισμένη για την Τρίτη (08/05) συνεδρίασή του, στις 8 το βράδυ. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 2,4 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης των εγκαταστάσεων, στο σύστημα ζεστού νερού χρήσης και στον φωτισμό του γυμναστηρίου. 

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα είναι η συζήτηση για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τους ΟΤΑ (πρόγραμμα “Κλεισθένης”).

Αναλυτικά τα 19 θέματα της συνεδρίασης:   

1.Κατάθεση απόψεων σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης που αφορά την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ ( Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

2.Έγκριση προμελέτης βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης μέσω παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής τεχνολογιών Α.Π.Ε. στο κτίριο κλειστού γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.  

3.Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12594/23.11.2017, κωδικό 10.4.15.1.2-3 και Α/Α ΟΠΣ 2451, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ”Νίκος Σαμαράς” Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.  

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την συνέχιση απασχόλησης ατόμου ΑΜΕΑ της βιβλιοθήκης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΟΑΕΔ. Εισηγητής: ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης. 

5.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 72/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.  

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2018. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

7.Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Νεολαίας Ν. Ορεστίαδας «Οι Θράκες» για το έτος 2018. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης. 

8.Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμοβούνου για το έτος 2018. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

9.Έγκριση διοργάνωσης δρόμου «Ειρήνης» στις 27.5.2018 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

10.Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Εθελοντικό- Αιμοδοτικό Σύλλογο Λεπτής «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και το Δήμο Ορεστιάδας του 26ου Πανέβριου Συνεδρίου Εθελοντών Αιμοδοτών στις 20.5.2018 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

11.Έγκριση συνδιοργάνωσης του 1oυ Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Β. Έβρου από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Ορφέας» Δικαίων Έβρου και το Δήμο Ορεστιάδας στις 19.5.2018 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

12.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά τον απολογισμό  Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης. 

13.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά τον απολογισμό  Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.        

14.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την ίδρυση δεύτερων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στην Ορεστιάδα. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.  

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

16.Έγκριση παραχώρησης, για χρήση,  αίθουσας στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βορείου Έβρου «Μαζί για Ζωή». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

17.Έγκριση παραχώρησης φορτηγού χωματουργικού αυτοκινήτου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.    

18.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.    

19.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.   

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία