Ορεστιάδα: Κατάθεση δικαιολογητικών για τις επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι αθλητικοί σύλλογοι του δήμου Ορεστιάδας, που θέλουν να επιχορηγηθούν για το έτος 2018. 

Εκτός από το καταστατικό του συλλόγου και σειρά πρακτικών που θα πρέπει να προσκομιστούν, θα πρέπει να υποβάλλεται και το κοστολογημένο πρόγραμμα των δράσεων για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση.

Συγκεκριμένα, οι σύλλογοι θα πρέπει να καταθέσουν: 

Γραμμάτιο είσπραξης (πρωτότυπο)

Καταστατικό Συλλόγου (φωτοτυπία) με σφραγίδα συλλόγου

Πιστοποιητικό πρόσφατο εγγραφής του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο (πρωτότυπο)

Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. με κατανομή αξιωμάτων του Συλλόγου (Γνήσιο)

Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου εξουσιοδότησης προσώπου που θα εισπράξει το χρηματικό ποσό από την τράπεζα (Γνήσιο)

Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου ότι αποδέχεται την επιχορήγηση του ποσού σύμφωνα με την  72/ 13 -03  -2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας (Γνήσιο).

Πρόγραμμα δράσης Συλλόγου έτους 2018 (να φαίνονται πότε , που, τι δράση και πόσο θα κοστίσει η κάθε δράση)

Προϋπολογισμό ισοσκελισμένο εσόδων-εξόδων έτους 2018 (Προσοχή το χρηματικό υπόλοιπο από τον Απολογισμό , να μεταφέρεται ακριβώς στον προϋπολογισμό επόμενου έτους). Επίσης προσοχή το ποσό που βάζετε ότι θα κοστίσουν οι δράσεις σας να φαίνεται ακριβώς το ίδιο και στον προϋπολογισμό. 

Απολογισμό  εσόδων-εξόδων ισοσκελισμένο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έτους 2017 (Να φαίνεται και το χρηματικό υπόλοιπο)

Απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2017, όπου θα φαίνεται που ακριβώς χρησιμοποιήθηκε η περσινή επιχορήγηση, με φωτοτυπία όλων των αντίστοιχων τιμολογίων, ή αποδείξεων. Προσοχή η επιχορήγηση δεν είναι για λειτουργικές δαπάνες.Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει πάνω από 3.000,00 € θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στην Διαύγεια. Υπεύθυνη δήλωση από Πρόεδρο του Συλλόγου ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση από άλλο δημόσιο φορέα, ή από ποιους ακριβώς έχουν λάβει μέσα στο έτος 2017, και τι ποσά.

Ισολογισμό Συλλόγου όπου υπάρχει

Φορολογική  ενημερότητα πάνω από 1.500,00€

Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ πάνω από 3.000,00 €

Αριθμό λογαριασμού τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου απαραίτητο δικαιολογητικό. Σύλλογοι που δεν έχουν αριθμό λογαριασμού τράπεζας δεν δύναται να επιχορηγηθούν.

Αίτημα συλλόγου που κατατέθηκε πρωτότυπο και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης έκθεση ανάληψης δαπάνης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το λογιστήριο του δήμου (2552 350333, Ραπτοπούλου Μαρία). Η επικοινωνία είναι πιο αναγκαία για τους συλλόγους με επιχορήγηση άνω των 3.000 ευρώ, καθώς θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σχετικά με την ανάρτηση την Διαύγεια, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα στη λήψη της επιχορήγησής τους.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία