Το τοπικό σχέδιο κοινωνικής δράσης στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Το τοπικό σχέδιο κοινωνικής δράσης και το σχέδιο σύστασης δικτύου κοινωνικών φορέων του δήμου Ορεστιάδας θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ.

Το συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και τη διοργάνωση της σχετικής ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση, στις 14 του μήνα, επίσης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.  Συνολικά, τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν 16 θέματα: 

1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης (ΤΣΚοιΔ) και Σχεδίου Σύστασης Δικτύου Κοινωνικών Φορέων Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 

4. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με τίτλο «Δικτύωση Φορέων και Προοπτικές κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης» στις 14.02.2018 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου 

6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7. Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης «Θεοδώρεια 2018» από το Δήμο Ορεστιάδας (21-25.02.2018) και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση του 1ου παραμεθόριου Ελληνοβουλγαρικού τουρνουά φιλίας ποδοσφαίρου  από το Δήμο Ορεστιάδας στις 18.02.2018 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

9. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

11. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 368/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (αποπεράτωση)». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   

12. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (αποπεράτωση)». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

13. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

15. Έγκριση παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» και αντικατάστασή του. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης  

16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας   

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία