5μηνη παράταση σύμβασης για την “ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Ορεστιάδας 

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 πήρε η προγραμματική σύμβαση του έργου “ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Ορεστιάδας”.

Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2017 με χρονική διάρκεια την εξάντληση της χρηματοδότησης των 127.025,00 ευρώ και το αργότερο μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26-5-2017 και ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος. Ακολούθησε η πρόσκληση του δήμου Ορεστιάδας (12-10-2017) για ηλεκτρονική διαπραγμάτευση και στην παρούσα φάση η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Την 6μηνη παράταση που ζήτησε ο δήμος Ορεστιάδας ενέκρινε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία