Σε ανάθεση προσφεύγει ο δήμος Ορεστιάδας για 40 ιδιωτικά μηχανήματα εργασιών αποχιονισμού 

Την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ δήμου και ιδιωτών, για την εκτέλεση “εργασιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του δήμου Ορεστιάδας τη χειμερινή περίοδο 2017-2018”, καλείται να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, σε συνεδρίασή του, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ.

Είχαν προηγηθεί δύο διαγωνισμοί, εκ των οποίων ο πρώτος κρίθηκε άγονος και ο δεύτερος κάλυψε μόλις τα οκτώ από τα 48 μηχανήματα που απαιτούσε η διακήρυξη. Στα τέλη Ιανουαρίου, και ο δήμος παραμένει “ακάλυπτος” για την αντιμετώπιση των αναγκών αποχιονισμού, που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, και προσφεύγει στην ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης: 

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό για εκτέλεση εργασιών με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστίαδας Χειμερινής Περιόδου 2017-2018». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου 

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδη 

3. Επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών Δικαίων για το έτος 2018. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστίαδας του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Δοξιπάρας (04.02.2018) και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 347/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστίαδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης    

8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας     

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία