Μέχρι 27/12 οι αιτήσεις για τις 22 θέσεις στον δήμο Ορεστιάδας

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις θέσεις εργασίας του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλλεγγύης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 7.180 συνολικά θέσεις πλήρους απασχόλησης, που προκηρύχθηκαν σε 34 δήμους οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή ανεργία. Είκοσι δύο θέσεις έχουν εγκριθεί για τον δήμο Ορεστιάδας και αφορούν σε οικοδόμους, υδραυλικούς, καθαριστές, ελαιοχρωματιστές, και οδηγούς. Η πλήρης προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-34-demous-gia-7-180-theseis-plerous-apascholeses-b-kyklos-

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία