15 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Δέκα πέντε (15) θέματα έρχονται στη συνεδριάση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, που συγκαλείται στις 8 το βράδυ της Τρίτης (5/12).

Η συνεδρίαση θα ανοίξει με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής για την ανέγερση του μνημείου “Γενοκτονίας των Ποντίων”, που ομόφωνα είχε εγκριθεί τον Μάιο του 2016. 

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής για την ανέγερση του μνημείου «Γενοκτονίας των Ποντίων». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης 

2. Αύξηση ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου ΙΔΑΧ Τσομπανίδου Δήμητρας του Ιωάννη ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων/Δ΄ (παρ. 1 άρθρου 8 Ν.4368/2016 όπως ισχύει). Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης  

3. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

4. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας 

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Δ΄ δόση  2017). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Γεώργιος Καραγιάννης 

6. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από το Δήμο Ορεστιάδας και το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Έβρου και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 358/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με αδελφοποιημένες πόλεις. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

8. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας  ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης   

9. Έγκριση υπογραφής της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας  και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου   

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

12. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών (διαβάσεων) στο Νεοχώρι και στη Μεγάλη Δοξιπάρα». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

15. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία