Δέκα έξι θέματα έρχονται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ.

Η συνεδρίαση θα ανοίξει με το θέμα της απασχόλησης μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στον δήμο Ορεστιάδας, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, ενώ προς έγκριση έρχονται ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Κ. Κ. Π. Α. Α. Δ. Ο.

Αναλυτκά τα θέματα της συνεδρίασης:

1.Απασχόληση μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ορεστιάδας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής τους στον Δήμο Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2.Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2017 σε οικισμούς και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

3.Χορήγηση Αιγίδας στην Επιστημονική Εκδήλωση 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Διαταραχές ύπνου: Από την έρευνα στην καθημερινή κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος     

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 173/2017 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 174/2017 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

6.Έγκριση 4ου πρακτικού αξιολόγησης  ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων φοπ, ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

7. Απευθείας ανάθεση μετά από άγονη δημοπρασία διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

8.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

9.Αποδοχή απόφασης απένταξης των έργων του Δήμου Ορεστιάδας, από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10.Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας».  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2015». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

14.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση πλατείας Βάλτου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Φωτισμός γηπέδου Κυπρίνου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

16.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία