2η διαβούλευση για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης του δήμου Ορεστιάδας

Η 2η ανοιχτή διαβούλευση για τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης του δήμου Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι στη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. 

Πολίτες, φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής υπηρεσιών υγείας και τα μέλη της αρμόδιας διαπαραταξιακής επιτροπής, θα επιδιώξουν να ιεραρχήσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού του δήμου Ορεστιάδας. Είχε προηγηθεί η 1η φάση της διαβούλευσης, στην οποία είχαν καταγραφεί οι υφιστάμενοι φορείς και τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούν, αλλά και οι ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης της Διαβούλευσης, θα ακολουθήσει η σύνταξη του ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης, το οποίο θα προωθηθεί για έλεγχο και επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου τα επόμενα χρόνια. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία