Τα δημοτικά τέλη για το 2018 έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Σε διπλή συνεδρίαση θα προσέλθουν την Τρίτη 7 Νοεμβρίου τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας.

Στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του δήμου για το  2018 και στις 9 μ.μ. η τακτική συνεδρίαση, με 26 θέματα. Σε αυτά ξεχωρίζουν τα δύο θέματα για την αναπροσαρμογή του ενιαίου τέλους (δημοτικά τέλη) καθαριότητας και φωτισμού και του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018. Επίσης, το συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 320.000 ευρώ περίπου, για το έργο κατασκευής κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο της Βύσσας.

Αναλυτικά τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης: 

1.Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 204/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά τον επαναπροσδιορισμό Τέλους ακίνητης περιουσίας Δήμου Ορεστίαδας για το έτος 2018 και εκείθεν. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

3.Αναπροσαρμογή του ενιαίου τέλους καθαριότητας – φωτισμού Δήμου Ορεστίαδας για το έτος 2018 και εκείθεν, βάσει της υπ΄αριθμ. 203/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4.Αναπροσαρμογή του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ορεστίαδας για το έτος 2018 και εκείθεν βάσει της υπ΄αριθμ. 203/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ, ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

6.Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Ν. Ορεστιάδας κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 2017 με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7.Ανάκληση της υπ΄άριθμ. 227/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας της πλατείας Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης  

8.Ανάκληση της υπ΄άριθμ. 228/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας πεζοδρομίων της πόλης της Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης 

9.Ανάκληση της υπ΄άριθμ. 229/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 346/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης  

10.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας» (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών – Πρώην ΣΑΤΑ). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

11.Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά από άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

12.Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 

13.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

14.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την μετεγκατάσταση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ορεστίαδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

15.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

16.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Θεραπειού για λειτουργία πνευματικού κέντρου. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

17.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση αίθουσας Γυμναστηρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

18.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

19.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση σχολικού χώρου του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

20.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

21.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που αφορά την παραχώρηση αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

22.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κυπρίνου με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

23.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστίαδας με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

24.Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση σταθμού τηλεφωνίας στο Δίλοφο  και στον Κριό Έβρου από την ΟΤΕ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

25.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας 

26.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία