Πρώτη συνεδρίαση για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αλεξανδρούπολης

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα συγκαλείται η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αλεξανδρούπολης, που ορίστηκε πριν λίγες ημέρες. 

Τα μέλη της καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί του προϋπολογισμού του δήμου για το 2018, τον οποίο θα παρουσιάσει στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης. 

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία