Στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας ο κίνδυνος απώλειας της “συνδεδεμένης” για τους αγρότες Τριγώνου

Με τη συζήτηση του θέματος που αφορά στον κίνδυνο να χάσουν οι αγρότες του Τριγώνου τη συνδεδεμένη ενίσχυση εξαιτίας της πρόφατης χαζόπτωσης στην περιοχή τους, ανοίγει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, την Τρίτη 8 Αυγούστου στις 8 το βράδυ.

Το θέμα εγγράφηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης μετά από αίτημα της παράταξης της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, που αναμένεται να ζητήσει από τη δημοτική αρχή την ανάληψη προωτοβουλιών με σκοπό να διασφαλιστεί η συνδεδεμένη στους πληγέντες παραγωγούς.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθούν και οι προτάσεις για τη συνδιοργάνωση της “γιορτής του μετανάστη”, του “ανταμώματος απανταχού Τριγωνιωτών” και των “Φανουρίων 2017”.

Η “γιορτή του μετανάστη” θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον σύλλογο γυναικών Πτελέας, στις 12 Αυγούστου στο προαύλιο του Λαογραφικού Μουσείου του χωριού, το “αντάμωμα των απανταχού Τριγωνιωτών” διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Σπηλαίου, στις 22 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού και τα “Φανούρια 2017” θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο της Άνω Οινόης “Το Κρασοχώρι”, στις 25, 26, και 27 Αυγούστου στο πάρκο της Οινόης.

Ανάμεσα στα 19 συνολικά θέματα που θα συζητηθούν, περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση κατά 25% περίπου (από το 2018), της μηνιαίας επιχορήγησης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Ορεστιάδας (ΚΚΠΑΑΔΟ) από τους ΚΑΠ του δήμου.

Αναλυτκά τα θέματα της συνεδρίασης:

1.Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο να χάσουν οι αγρότες του Τριγώνου την συνδεδεμένη ενίσχυση εξαιτίας της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτης Γκατζίδης

2.Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4.Έγκριση αύξησης μηνιαίας τακτικής κατανομής από τους ΚΑΠ του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ΡΟΜΑ για τη μίσθωση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6.Επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

7.Κατάργηση δίκης σχετικά με τις υπ’ αριθμ. 93/2017 & 94/2017 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θράκης που αφορούν τις υπ’ αριθμ. 1556/90/27-11-2009 & 1557/130/27-11-2009 αγωγές του Θωμά Θεοχαρίδη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

8.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

9.Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο Γυναικών Πτελέας της «Γιορτής του Μετανάστη» που θα πραγματοποιηθεί στις 12.8.2017 στο προαύλιο του Λαογραφικού Μουσείο Πτελέας και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10.Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο Γυναικών Σπηλαίου του «Ανταμώματος Απανταχού Τριγωνιωτών» που θα πραγματοποιηθεί στις 22.8.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

11.Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Οινόης Ορεστιάδας «Το Κρασοχώρι» του Φεστιβάλ «ΦΑΝΟΥΡΙΑ 2017» που θα πραγματοποιηθεί από 25-27.8.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

12.Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας για την εκδήλωση «Αυγουστιάτικο φεγγάρι» που θα πραγματοποιηθεί στις 13.08.2017 στα Δίκαια και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

13.Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.- 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15.Έγκριση της απόφασης διατύπωσης αρνητικής γνώμης της διαχειριστικής αρχής, ως προς την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «γενική επισκευή στέγης & καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο και συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

19.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας  

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία