6,2 εκ. ευρώ για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, με προϋπολογισμό 6,26 εκ. ευρώ, εντάχθηκε η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου του δήμου Αλεξανδρούπολης, με απόφαση του περιφερειάρχη, Χρήστου Μέτιου.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο δήμο Αλεξανδρούπολης να προχωρήσει στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεθέρμανσης θερμοκηπίων και δημοτικών κτιρίων, στους οικισμούς Άνθειας και Αρίστηνου, το οποίο θα χρησιμοποιεί τη θερμική ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν: Ένα θερμικό σταθμό 222,5 τετραγωνικών μέτρων και ένα δίκτυο διακίνησης του γεωθερμικού ρευστού συνολικού μήκους 14.300 μέτρων καθώς και δύο γεωτρήσεις βάθους 550 μέτρων για την επανεισαγωγή του γεωθερμικού ρευστού στο γεωθερμικό πεδίο. Η μέγιστη μεταφερόμενη θερμική ισχύς θα είναι περίπου 10 MW, από τα οποία τα 9 MW θα χρησιμοποιούνται για την τηλεθέρμανση των θερμοκηπίων και το υπόλοιπο 1 MW για την τηλεθέρμανση των δημοτικών κτιρίων.

Πρόκειται για έργο που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στο δήμο Αλεξανδρούπολης.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία