Ορεστιάδα: Στο δημοτικό συμβούλιο το αίτημα για 4 στρέμματα για τα αδέσποτα

Την παραχώρηση κατά χρήση τεσσάρων στρεμμάτων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα ζητήσει με επίσημο αίτημά του ο δήμος Ορεστιάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα. 

Το θέμα έρχεται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας που συγκαλείται την Τρίτη 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Συνολικά 13 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, η οποία θα ανοίξει με τις εγκρίσεις δύο ψηφισμάτων: το πρώτο για τον επαναπατρισμό της “Αφροδίτης της Μήλου” και το δεύτερο για τους νέους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης: 

1.Έγκριση ψηφίσματος με στόχο τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης 

2.Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τους νέους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

3.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

4.Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρέωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

5.Έγκριση διοργάνωσης 2ου Παραποτάμιου Δρόμου στις όχθες του ποταμού Άρδα στις 29.07.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου    

6.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 

7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης υπαιτιότητας φορέα υλοποίησης.  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

8.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

9.Παραχώρηση χρήσης των αρδευτικών δικτύων Καστανεών & Στέρνας στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

10.Έγκριση παραχώρησης για χρήση μηχανήματος στην ΔΕΥΑΟ. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης 

11.Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου εμβαδού 4.000τ.μ.. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου  

12.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας 

13.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία