Ορεστιάδα: Μέχρι 800 στρέμματα η δωρεάν λίπανση χωραφιών με λυματολάσπη 

Ομόφωνα εγκρίθηκε την Τρίτη (13/6) από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ορεστιάδας, με αντικείμενο την αξιοποίηση ιλύος (λυματολάσπης) του βιολογικού καθαρισμού για γεωργικούς σκοπούς.

Ο δήμος θα χρηματοδοτήσει με 55.000 ευρώ την 20μηνη (δύο καλλιεργητικές περίοδοι) έρευνα που θα κάνει το Εργαστήριο Γεωργίας (Ορεστιάδας) του ΔΠΘ, στο πλαίσιο της οποίας θα εφαρμοστεί η χρήση λυματολάσπης, που θα προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΟ, σε αγρούς του δήμου Ορεστιάδας. 

Τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας θα διαχυθούν στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής, ο οποίος θα μπορεί δωρεάν να προμηθεύεται λυματολάσπη από τη ΔΕΥΑΟ. Τα τελικά υπολείμματα της επεξεργασίας των αποβλήτων που φτάνουν στον βιολογικό καθαρισμό Ορεστιάδας υπολογίζεται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες λίπανσης 750-800 στρεμμάτων αγροτικής γης και η δωρεάν διανομή της λυματολάσπης θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία