Παραιτήσεις από Οικονομική Επιτροπή και ΔΗΚΕΠΑΟ, αντικαταστάσεις και σχέδιο Κοινωνικής Δράσης στο δ.σ Ορεστιάδας

Είκοσι έξι θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Ορετιάδας που θα συνεδριάσει στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, 10 Μαΐου 2017.

Στα θέματα περιλαμβάνεται αυτό της κατάρτισης Τοπικού Σχεδίου Δράσης και Δικτύωσης των Φορέων του δήμου αλλά και η αποδοχή παραιτήσεων δημοτικών συμβούλων από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και μελών της ΔΗΚΕΠΑΟ από το διοικητικό συμβούλιο, με τις αντίστοιχες αντικαταστάσεις.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης και Δικτύωσης των Φορέων του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης. 

2.Έγκριση  4ης  τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.

3.Έγκριση αποδοχής ποσού και 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

5.Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Τονίδη από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.

6.Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Γκουγκουσκίδου από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.

7.Εκλογή αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης. 

8.Αποδοχή παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΟ. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.

9.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΟ. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

10.Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.

11.Ορισμός Προέδρου της Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος. 

12.Έγκριση παραίτησης των Δημοτικών Συμβούλων Αθανάσιου Τζιώρτα και Πασχάλη Μπελτσίδη  από την Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης. 

13.Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.

14.Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου.     

15.Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

16.Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2017. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

17.Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος εκπαίδευσης πολιτών στις A΄ Βοήθειες-ΚΑΡΠΑ στις 28.05.2017 και πραγματοποίησης των δαπανών αυτού. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

18.Έγκριση συνδιοργάνωσης για τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας Μουσείων» από τα Δήμο Ορεστιάδας και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Παπαμιχαήλ.

19.Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην οικία του. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.

20.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας που αφορά τον απολογισμό έτους 2016. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Γραμμένος Κουμπρίδης.

21.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας που αφορά τον απολογισμό έτους 2016. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Παπαμιχαήλ.

22.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Κατεδαφίσεις Δημοτικών κτιρίων». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

23.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.   

24.Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.     

25.Εξέταση αίτησης - αναφοράς με αριθμό πρωτ. 1883/31.01.2017 του Τσορμπατζούδη Γεωργίου του Στεφάνου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης. 

26. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία