Τουρνουά βόλεϊ, ποδοσφαίρου και αλλαγή χρώματος ταξί στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Με 20 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας την Τετάρτη 19 Απριλίου στις 7 το απόγευμα.

Ανάμεσά τους οι εγκρίσεις για το 1ο Διασυνοριακό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου και το 2ο Βαλκανικό Τουρνουά Βόλεϊ Παμπαίδων, που διοργανώνει στις 21, 22 και 23 Απριλίου ο δήμος Ορεστιάδας. Προς επικύρωση έρχεται και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την αλλαγή του χρώματος των ταξί του δήμου Ορεστιάδας, από γκρι/ασημί που είναι σήμερα, σε λευκό. 

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης 

1.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.

2.Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.   

3.Έγκριση διοργάνωσης του 1ου Διασυνοριακού τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου από το Δήμο Ορεστιάδας στις 23.04.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου.  

4.Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Βαλκανικού τουρνουά βόλεϊ Παμπαίδων από το Δήμο Ορεστιάδας στις 21-23.4.2017 και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Μπαρμπούδης.

5.Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας από το Δήμο Ορεστιάδας στις 6/5/2017 με θέμα: «Εικαστική αναπαράσταση προσωπικοτήτων της αρχαίας Θράκης και γενικότερα της αρχαίας Ελλάδας και προσέγγιση του πνευματικού κόσμου τους» και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Αρχοντής Αρχοντίδης.   

6.Έγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου : «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2017». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.   

7.Έγκριση μελέτης , τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

8.Έγκριση 3ου τελικού – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης. 

9.Έγκριση 2ου τελικού – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.     

10.Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση  επιφανειακού δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τ.Κ. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας προσκόμισης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, για το έργο: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

12.Διάθεση υλικών απόξεσης (φρεζαρίσματος) στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του έργου επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας ΑΜΘ Υποέργο: Αποκατάσταση βατότητας οδικού άξονα Λάδης – Κυπρίνου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

13.Διάθεση υλικών απόξεσης (φρεζαρίσματος) στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του έργου επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας ΑΜΘ Υποέργο: Αποκατάσταση φθορών οδικού άξονα Ορεστιάδας- Βάλτου – Φυλακίου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

14.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας. 

15.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την αλλαγή χρώματος των Ταξί του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χρήστος Ορμανλίδης.    

16.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου & οικισμού Παταγής της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

17.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων της Δ.Ε. Ορεστιάδας με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

18.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

19.Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κυπρίνου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

20.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία