Καινούριοι κάδοι και εποχικές προσλήψεις στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Δέκα οκτώ (18) συνολικά εποχικές προσλήψεις θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας σε συνεδρίασή του, την Τρίτη 4 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Πρόκειται για 16 εργάτες Υ. Ε. και δύο (2) οδηγούς (Δ.Ε.) που θα καλύψουν εποχικές ανάγκες πυροπροστασίας-πυρασφάλειας. Στην ίδια συνεδρίαση, ανάμεσα στα 23 θέματα που θα συζητηθούν, το συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και την προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων. 

Αναλυτικά τα θέματα: 

1.Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.  

2.Έγκριση πρόσληψης δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών (πυροπροστασία) και δύο (2) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασία) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 206  του Ν.3584/2007)». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου.    

3.Εορτασμός της «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού» στις 06.04.2017. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης.     

4.Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

5.Αποδοχή 2ης Τροποποίησης Απόφασης καθορισμού της συνεχιζόμενης πράξης «Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.

7.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου.  

8.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου.  

9.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2017 ΣΑΤΑ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης. 

10.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.     

11.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 347/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.   

12.Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

13.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας» (Συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης & ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών)». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

14.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

15.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

16.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης. 

17.Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατεδαφίσεις Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης. 

18.Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση,  γκρέιντερ στο ΤΟΕΒ Πυθίου – Ορεστιάδας – Βύσσας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.

19.Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση οικοπέδου στα Ρίζια. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

20.Ανανέωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου του Ανοιχτού Σκοπευτηρίου πρακτικής σκοποβολής στο Νεοχώρι Ορεστιάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.

21.Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

22.Παραχώρηση κατά χρήση  κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος Σαγήνης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

23.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία