Ο ορισμός συμβουλίου στο ΚΚΠΑΑΔΟ στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Ο ορισμός διοικητικού συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) είναι το μόνο μη διαδικαστικού χαρακτήρα θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (22/3) στις 8 το βράδυ.

Συνολικά τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν 9 θέματα: 

1.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Αναβάθμιση Πλατείας Βάλτου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

2.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογειου δικτύου Άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της δημοτικής ενότητας Βύσσας του δήμου Ορεστιάδας”. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

3.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.  

4.Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης.     

5.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.    

6.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας. 

7.Έγκριση παραιτήσεων από μισθώσεις αγροτεμαχίων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

8.Έγκριση παραίτησης Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντικατάσταση αυτής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης. 

9.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας.

Φωτογραφία της ημέρας

Ροή ειδήσεων

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία