Ορεστιάδα: Η οικονομική μελέτη του νέου ΠΕΣΔΑ/ΑΜΘ στη γενική συνέλευση της ΔΙΑΑΜΑΘ

Η οικονομική μελέτη του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων, και για τους 22 δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα κατατεθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΑΜΑΘ, που θα συγκληθεί το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα ακριβή οικονομικά στοιχεία αλλά και το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε δήμο στη διαχείριση των απορριμμάτων κατά το μεταβατικό στάδιο, δηλαδή την περίοδο έως την ολοκλήρωση των υποδομών που προβλέπει ο σχεδιασμός. Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον προηγούμενο σχεδιασμό, αφορούν στη διόρθωση στρεβλώσεων που είχαν επισημανθεί, ικανοποιώντας το αίτημα των μικρότερων και γεωγραφικά πιο απομακρυσμένων δήμων «να κοστίζει το ίδιο σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας η διαχείριση των απορριμμάτων» και να μην ωφελούνται οι μεγαλύτεροι δήμοι σε βάρος των μικρών. Με βάση τα νέα δεδομένα, μειώνεται, για τη μεταβατική περίοδο, στα 40 ευρώ/τόνο το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, από 70 ευρώ/τόνο που υπολογίζονταν αρχικά. Σημειώνεται ότι ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει τη δημιουργία όλων των μονάδων που χρειάζονται για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον βόρειο Έβρο, ενώ ο προηγούμενος προέβλεπε την κοστοβόρα μεταφορά τους στην Αλεξανδρούπολη.

 πηγή: ert.gr

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία