“Η αλήθεια για τα ασανσέρ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης”

Σε δώδεκα σημεία στοιχειοθετείται η “αλήθεια για τα ασανσέρ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης”, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Ε. Δ. Ε. που διεξήχθη με πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

1. Η ιστορία με τα ασανσέρ του νοσηλευτικού ιδρύματος ξεκινά το 2002, όταν το Π.Γ.Ν.Α. εγκαταστάθηκε στη Δραγάνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2005 τα ασανσέρ λειτουργούσαν τελείως παράνομα, χωρίς να έχουν παραλειφθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία (ΔΕΠΑΝΟΜ). 

2. Το 2005, τα ασανσέρ παρελήφθησαν μόνο διοικητικά προς χρήση, με αρκετές παρατηρήσεις από την επιτροπή παραλαβής, για κακοτεχνίες που η ΔΕΠΑΝΟΜ αρνήθηκε να αποκαταστήσει, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του νοσοκομείου.  

3. Εξάλλου, η ΔΕΠΑΝΟΜ δεν παρέδωσε ποτέ τους κωδικούς των ανελκυστήρων, υποχρεώνοντας με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο να αναθέτει τη συντήρηση αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία ZERCO, με τους όρους βόλευαν αυτήν, και ήταν σε βάρος των συμφερόντων του νοσοκομείου. 

4. Ο πρώτος νόμιμος έλεγχος πιστοποίησης έγινε στις 19-12-2008, δηλαδή μέχρι τότε συνεχιζόταν η παρανομία. Ο συγκεκριμένος έλεγχος “έβγαλε” πολυάριθμες παρατηρήσεις, οι οποίες επαναλήφθησαν και τον επόμενο χρόνο. Επιπλέον, τα βιβλία συντήρησης ήταν υπογεγραμμένα μόνο από συντηρητή, χωρίς υπογραφές ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Α., κατά παράβαση της νομοθεσίας.

5. Η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, που αποφασίζεται το 2010, συντάσσεται από έναν και μόνο υπάλληλο και όχι από Επιτροπή, όπως θα έπρεπε να γίνει. Η σύμβαση, όπως διαπιστώνεται, έχει μεγάλα κενά, μεταξύ των οποίων και η παράλειψη της υποχρέωσης του εργολάβου να παραδίδει σταδιακά το έργο, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη απενεργοποίηση σχεδόν όλων των ανελκυστήρων. Επίσης, στη σύμβαση συντήρησης, που αναλαμβάνει υποχρεωτικά ο ίδιος εργολάβος, τα υλικά της συντήρησης χρεώνονται στο νοσοκομείο και έτσι ο εργολάβος αποκτά τη δυνατότητα να μεταφέρει το κόστος των υλικών αναβάθμισης στη συντήρηση και κατά συνέπεια το νοσοκομείο να πληρώνει 2 φορές το ίδιο υλικό.   

6. Το 2015, ο τότε Διοικητής αλλάζει κατά παράβαση του κανονισμού, χωρίς αιτιολόγηση, την μόλις ενός μηνός επιτροπή παραλαβής του έργου και υπογράφει τη σύμβαση, παρότι το νοσοκομείο ειδοποιείται εγγράφως ότι η εταιρεία του εργολάβου έχει κηρυχτεί έκπτωτη από παρόμοιο έργο στην Αθήνα και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να αποκλειστεί. 

7. Η επιτροπή παραλαβής – καλής εκτέλεσης του έργου απειθαρχεί στις εντολές των διοικητών και του Δ.Σ. και δεν παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά, δεν υπογράφει πρωτόκολλα παραλαβής ή μη παραλαβής. Ο εργολάβος ανεξέλεγκτα φέρνει υλικά και τιμολόγια και χρεώνει το νοσοκομείο. 

8. Ενώ ο νόμος ορίζει ότι ο φορέας ελέγχου (πιστοποίησης) των ασανσέρ που θα ελέγξει τον εργολάβο επιλέγεται από τον ιδιοκτήτη (το ΠΓΝΑ), παράνομα ανατίθεται η πιστοποίηση σε φορέα επιλογής του εργολάβου. Δηλαδή καλείται ο εργολάβος να ελέγξει τον εαυτό του!!

9. Παρ’ όλα αυτά ο φορέας πιστοποίησης EUROCERT (8-3-2016) σεβόμενος τη νομιμότητα αρνείται την πιστοποίηση και αναφέρει εγγράφως ότι ο εργολάβος παραποίησε στοιχεία της ταυτότητας των εξαρτημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, όμως το νοσοκομείο (υπό προσωρινή διοίκηση, που είχε αναλάβει πριν λίγες μέρες) δεν κηρύσσει έκπτωτο τον εργολάβο, ως όφειλε.

10. Επόμενος πιστοποιητής-και πάλι επιλογής του εργολάβου- πιστοποιεί ως “άριστα” τα ασανσέρ με τα παραποιημένα στοιχεία. Η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές του ευθύνες.  

11. Ο εργολάβος, εκμεταλλευόμενος άριστα τα κενά της σύμβασης διέπραξε σωρεία παραβιάσεων της νομοθεσίας για την κατασκευή ασανσέρ και εξέθεσε με τις ενέργειες και κακοτεχνίες του σε κίνδυνο τους χρήστες των ανελκυστήρων και δημιούργησε σοβαρότατα  λειτουργικά  προβλήματα στο νοσοκομείο. Όταν η σημερινή Διοίκηση, που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2016, αρνήθηκε την παραλαβή των άκρως  ελαττωματικών ανελκυστήρων και απαίτησε την εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει την επιλογή του πιστοποιητή από το Νοσοκομείο, ο εργολάβος προσπάθησε να εκβιάσει απενεργοποιώντας όλους πλην ενός τους ανελκυστήρες, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από τον Διοικητή η συνδρομή του Εισαγγελέως. Κατά τη γνώμη του Δ.Σ. του ΠΓΝΕ θα πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες του εργολάβου.

12. Τα προβλήματα άρχισαν να επιλύονται μετά την αλλαγή αρμοδιοτήτων στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, τον έλεγχο των ασανσέρ από φορέα επιλογής του νοσοκομείου, την κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου και τη σταδιακή αποκατάσταση των ασανσέρ.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία