Επιτροπή νοσηλευτών συναποφασίζει για τις εσωτερικές μετακινήσεις στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης  

Συμμετοχή στις αποφάσεις μετακίνησης του νοσηλευτικού προσωπικού θα έχει η Νοσηλευτική Επιτροπή που συστάθηκε για πρώτη φορά, μέσα από εκλογική διαδικασία, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η Επιτροπή εξελέγη με ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι νοσηλευτές (Π. Ε., Τ. Ε., Δ. Ε.) και, ως θεσμικό όργανο, θα γνωμοδοτεί επιστημονικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη Νοσηλευτική Υπηρεσία. 

Με κλήρωση αναδείχθηκε και η επιτροπή εσωτερικών μετακινήσεων, η οποία έχει πλέον την αποφασιστική αρμοδιότητα για τις αποφάσεις μετακινήσεων (από τμήμα σε τμήμα) του νοσηλευτικού προσωπικού. “Έτσι δεν αποφασίζει πλέον μόνον ο Διοικητής ή η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αλλά ένα συλλογικό όργανο”, επισημαίνει σε δήλωσή του ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αδαμίδης, και προσθέτει ότι “με Δημοκρατία, Διαφάνεια και Δικαιοσύνη προχωρά η βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών”. 

Ο ίδιος εξηγεί ότι “η επιτροπή μετακινήσεων, χρησιμοποιώντας διεθνή επιστημονικά κριτήρια (π.χ. διάρκεια νοσηλείας, πληρότητα κλινών, αριθμός νοσηλευομένων, κυκλικό ωράριο, συχνότητα ειδικών νοσηλευτικών πράξεων, χρήση ειδικών μηχανημάτων, επείγουσες ενέργειες κ.λ.π.)  βαθμολόγησε τη βαρύτητα των νοσηλευτικών τμημάτων  και τα κατέταξε σε βαριά, μέτρια, ελαφρά τμήματα. Η επιτροπή από τον ατομικό φάκελο του κάθε νοσηλευτή υπολόγισε πόσα εξάμηνα δούλεψε σε κάθε μία από τις 3 κατηγορίες. Με κριτήριο την επιδίωξη κάθε νοσηλευτής να περάσει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου και από τις 3 κατηγορίες, εκτός και αν επιθυμεί να παραμείνει σε κάποιο βαρύ τμήμα, η επιτροπή θα αποφασίζει κάθε Δεκέμβριο τις μετακινήσεις”. Σημειώνεται ότι οι μετακινούμενοι από κάθε τμήμα δεν μπορεί να ξεπεράσουν το 20%”. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία