Μέχρι 4/9 οι αιτήσεις για τις 3 ΤΟ.Μ.Υ. της Αλεξανδρούπολης 

Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 36 θέσεις που προκηρύχθηκαν για τη στελέχωση των τριών (3) Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Αλεξανδρούπολης. 

Πρόκεται για τις θέσεις: 

12 γενικών γιατρών (ελλείψει αυτών και παθολόγοι) 

3 παιδιάτρων 

6 νοσηλευτών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ελλείψει αυτών Τ. Ε. και ελλείψει αυτών Δ. Ε.)

6 επισκεπτών υγείας 

6 υπαλλήλων διοικητικού-οικονομικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ελλείψει αυτών Τ. Ε. και ελλείψει αυτών Δ. Ε.)

3 κοινωνικών λειτουργών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ελλείψει αυτών Τ. Ε.)

Η διάρκεια της θητείας των προσλαμβανόμενων θα είναι διετής (24 μήνες) με δυνατότητα παράτασης. Ο μισθός των γιατρών είναι αυτός του επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία