Το Υπ. Πολιτισμού δέχεται αιτήσεις πολιτιστικών φορέων για “αιγίδα” και οικονομική ενίσχυση 

Μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου για εκδηλώσεις της χειμερινής περιόδου και μέχρι τις 27 Απριλίου για εκδηλώσεις της θερινής περιόδου, θα δέχεται το υπουργείο Πολιτισμού τα αιτήματα πολιτιστικών φορέων για παροχή αιγίδας και οικονομική ενίσχυση.

Οι προτάσεις των φορέων θα αξιολογηθούν άμεσα και εντός 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν εκείνες που επιλέγονται. 

Όπως διευκρινίζεται, σε περίπτωση που φορείς επιθυμούν για την έγκαιρη διοργάνωση καλοκαιρινής εκδήλωσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο διάστημα της χειμερινής περιόδου, τα αιτήματά τους θα γίνονται δεκτά. Όσον αφορά τις εκπρόθεσμες αιτήσεις, αυτές δε θα εξετάζονται.