Υψηλές συγκεντρώσεις νιτροζαμίνης (nitroso-pendimethalin) ανιχνεύτηκαν στο ζιζανιοκτόνο PENCOT 33 EC (με αριθμό άδειας διάθεσης στην αγορά 70111), όπως διαπιστώθηκε κατά την εργαστηριακή ανάλυση του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου οδήγησαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακαλέσει την άδεια διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις της δραστικής ουσίας του, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg, κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από το υπουργείο, οι αγρότες που προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη, δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά να τα επιστρέψουν στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο τα προμηθεύτηκαν. 

Όσον αφορά τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τα προμηθεύτηκαν, δεν θα πρέπει να τα διαθέσουν στην αγορά, αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.  

Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία