Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους Φορείς Διαχείρισης 

Τριάντα οκτώ (38) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και οι τρεις του Έβρου (Ν. Γκαρά, Γ. Καΐσας και Δ. Ρίζος) συνυπογράφουν την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Τουρισμού, για τις “δυνατότητες βιώμισης λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών”. 

Οι βουλευτές ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπρούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιπρόσθετη – εκτός του Πράσινου Ταμείου – χρηματοδότηση των Φορέων, ποια είναι τα περιθώρια ένταξής τους σε ευρύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα και εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη θωράκιση του εργασιακού καθεστώτος όσων απασχολούνται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία