Γιατί να μην είναι (και) κοντός ο πυροσβέστης; 

Νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει το «αναχρονιστικό και αντισυνταγματικό όριο ύψους αναφορικά με την εισαγωγή των υποψηφίων ανδρών και γυναικών στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», ζητούν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών. 

Οι βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Ρίζος του Έβρου, υποστηρίζουν ότι το όριο του 1,70 μ. (χωρίς υποδήματα) που θα πρέπει να «διαθέτουν» οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες σχολές, «παραβιάζει τη συνταγματική ισότητα των δύο φύλων και της αξιοκρατίας, διότι συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου, καθόσον κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το μέσο ανάστημα των γυναικών είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των ανδρών». 

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, «μία τέτοια οριοθέτηση ύψους χρήζει προσοχής και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στερείται το Πυροσβεστικό Σώμα, άτομα τα οποία μπορεί να φανούν απολύτως χρήσιμα σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι σε περιπτώσεις πολιτικής προστασίας χρειάζονταν άνθρωποι μετρίου ή και μικρού αναστήματος. Παραδείγματος χάρη, σε περιπτώσεις κατεδάφισης κτιρίων μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση και εγκλωβισμό ατόμων κάτω από τα ερείπια, έχει αποδειχθεί ότι η Πυροσβεστική στερείται ατόμων μετρίου αναστήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να εισέλθουν σε μικρά ανοίγματα, ώστε εγκαίρως να απεγκλωβίσουν τους έχοντες ανάγκη. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας Πυροσβέστης λόγω της φύσης του επαγγέλματός του και των καταστάσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δεν συναρτώνται αποκλειστικά με το ύψος, αλλά για την ακρίβεια απαιτείται η συνεργασία ατόμων με διαφορετικά ύψη, ο εν λόγω καθορισμός θεωρείται αναχρονιστικός και μη ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σώματος».