Στη Φινλανδία αποστολή μαθητών και εκπαιδευτικών του Πειραματικού Δημοτικού Αλεξανδρούπολης

Σε κοινή διεθνική δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης συμμετείχε η αποστολή μαθητών και εκπαιδευτικών του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του προγράμματος “English Learning Friends” toy ERASMUS+.

Η αποστολή ταξίδεψε στη Λαππεεράντα της Φινλανδίας και παρέμεινε εκεί για μία εβδομάδα, από τις 12 έως τις 18 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του φιλανδικού σχολείου και συμμετείχαν σε κοινές δράσεις και εργαστήρια μαζί με τους μαθητές των άλλων αποστολών. Ξεχωριστό πρόγραμμα ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, να συμμετέχουν σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας με συναδέλφους τους, και να αποκομίσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία