Υποβολή αιτήσεων για αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Μέχρι τις 20 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των παραγωγών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, της περιόδου 2018-2019.

Τα μέτρα του προγράμματος έχουν στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
– της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
– της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
– της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διεύθυνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής, από τις οποίες δίνονται και περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία