Ορίστηκε η "συνδεδεμένη" για όσπρια, σπαράγγια, ψυχανθή, καρπούς

Τις υπουργικές αποφάσεις για το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης (έτους 2017) για όσπρια, ψυχανθή, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης.

Πιο αναλυτικά, ο καθορισμός του ύψους ενίσχυσης, ανά καλλιέργεια, έχει ως εξής:

Καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 163,66 ευρώ/εκτάριο (10 στρέμματα)

Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 87,22 ευρώ/εκτάριο

Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 154,07 ευρώ/εκτάριο

Καλλιέργεια σπαραγγιών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 602,00 ευρώ/εκτάριο

Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 125,74 ευρώ/εκτάριο.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία