Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα οικοδόμων 

Συνεχίζεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα οικοδόμων. 

Για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησης και στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ αλλά και στα ΚΕΠ.

Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 678,06 ευρώ και οι προϋποθέσεις χορήγησής του είναι: 

1. Να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

2. Οι αιτούντες να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

4. Να συνεχίζουν να είναι οικοδόμοι την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.

Το επίδομα δικαιούνται και όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 και η σύνταξη που τους έχει υπολογιστεί (κύρια και επικουρική) δεν ξεπερνά τα 495,75 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και περιφέρειας στο τηλέφωνο: 6946539379.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία