Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα αλιευτικά σκάφη

Άνοιξε το σύστημα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε αλιευτικά σκάφη θάλασσας, ποταμών και άλλων γλυκών υδάτων (http://www.ependyseis.gr). 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν μέσω των φακέλων τους, μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2018, που θα είναι ανοιχτό το πληροφοριακό σύστημα, οικονομική ενίσχυση από έξι Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020). 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα μέτρα: 

-3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» 

-4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

-3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

-3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

-3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας στην Αλεξανδρούπολη, στα τηλέφωνα 2551357155 και  2551350496, και στο Τμήμα Αλιείας στην Ορεστιάδα στα τηλέφωνα 2552023433 και 2552025700. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία