Εννέα προσλήψεις εποχικού προσωπικού για το εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την επαναλειτουργία ή μη του εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας, όπως προέκυψε από τη χθεσινή (27-5-15) σύσκεψη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΒΖ.

Η τελική απόφαση, πάντως, δε συνδέεται με τις εννέα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, που ανακοίνωσε η εταιρεία για το εργοστάσιο Ορεστιάδας.

Οι συμβάσεις θα είναι εξάμηνης διάρκειας και αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

601

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΠΕ Γεωπόνος με έδρα την Ορεστιάδα

6 μήνες

1

602

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτικής

6 μήνες

1

603

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης- Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

604

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ριζίων - Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

605

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Βύσσας – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

606

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ορεστιάδας -Οινόης και Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

607

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον το- μέα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

608

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Κυανής του Δήμου Διδυμοτείχου

6 μήνες Μερικής Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

609

Ε. Β. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα Έβρου

ΔΕ Αγγελιοφόρος ψεκασμών για τον τομέα Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής

6 μήνες Μερικής

Απασχόλη σης (4ωρο ημερησίως

1

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία